Κeep away from bad taste fashion ideas

Μακριά από κακόγουστες ιδέες. Πρέπει να είμαστε επιλεκτικοί και να φιλτράρουμε αυτά που μας πλασάρουν. Δεν είναι λογικό κάποια να φουσκώνει τόσο πολύ τα χείλη της! Γιατί πρέπει να γίνει έτσι που δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος στον κόσμο;

——————–

Κeep away from bad taste fashion ideas. We have to be selective and to filter what is served to us. It is not wise for anyone to inflate the lips so much. Why does somebody have to look like something out of this world?