Στη ρινοπλαστική δεν κάνουμε αφαίρεση ενός κόκκαλου! Βεβαίως έχει σημασία το τι θα αφαιρεθεί, αλλά έχει περισσότερη σημασία το τι θα μείνει και ποια μορφή θα έχει. Στο κόκκαλο δίνουμε άλλο σχήμα, περίπου έτσι όπως ο γλύπτης δίνει σχήμα και μορφή στην πέτρα! Όπως δίνουμε...

Σας παρακαλώ μη γελάσετε! Θα σοβαρομιλήσω και πάλιν για κάτι σημαντικό. Για το ρουθούνι! “Γιατρέ μου” – είπαν διάφοροι- “κοίταξε τούτα τα απαίσια ρουθούνια, δεν τα αντέχω με τίποτε!” Στον ένα είναι πλατιά με την άκρη της μύτης χαμηλή προς τα χείλη, στον άλλον έχουν μεγάλη οπή,...

No one can answer this! Some men look good with rich hair. Some are handsome with a shaved head. And for some heads one can only say ”don’t change a bit”. Beauty is totally subjective and has no general criteria. If you can’t find the answer about...